ประโยชน์ของการใส่บาตร
Spiritual

ประโยชน์ของการใส่บาตร ที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

การใส่บาตรในตอนเช้า อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆ คน ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว สำหรับคนที่ไม่เคยใส่บาตรเลย หรือใส่น้อยมาก ลองมาดูผลของการใส่บาตรบ้าง ว่าเราจะได้อะไร จากการที่เราใส่บาตร ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ สิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่เรา ควรจะต้องรู้ และเอามาปฏิบัติในชีวิต จะทำให้เรา เป็นคนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเราก็จะมีความสำเร็จในชีวิต มากกว่าเดิม

-การที่เราใส่บาตรทุกวัน จะได้รับอานิสงค์ ต่อไปนี้ ที่พระพุทธเจ้า ได้ตรัสเอาไว้ นั่นก็คือ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย, ผู้ที่มีปัญญาจะชื่นชอบคบหาด้วย, มีชื่อเสียงดีงาม, เป็นผู้ที่ไม่ห่างไกลธรรม, และเป็นผู้ที่ตายแล้วได้สู่สุขติโลกสวรรค์

-คนที่ใส่บาตรทุกวัน จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับ การทำความดี และมักจะทำความดีอยู่เสมอ หรือเรียกว่า เป็นผู้ที่ไม่ขาดความดีนั่นเอง สิ่งที่คนลักษณะนี้ทำ จะทำแต่เรื่องที่ดีๆ ตั้งแต่ตื่นนอนมา นั่นก็คือการตักบาตรในตอนเช้า กับพระภิกษุสงฆ์

-ลดความตระหนี่ ในจิตใจ การที่เรา ได้เสียสละสิ่งของ ที่เป็นของตอนเอง ให้กับคนอื่นนั้น มันเป็นการลดความตระหนี่ ลดความเห็นแก่ตัวภายในใจ ของเราให้ลดน้อยลง และพอเราทำทุกวัน ความตระหนี่ และความเห็นแก่ตัว ก็จะออกไปจากจิตใจของเรา

-เป็นการต่อบุญ ให้กับตัวเอง การที่เราใส่บาตรทุกวัน ก็คือการทำบุญ การสั่งบุญ ให้กับชีวิตของเรา คนที่มีบุญมาก คือคนที่โชคดีมาก ไม่ว่าจะทำอะไร ก็จะประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง

-เป็นการอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล การใส่บาตร เป็นวิธีการหนึ่ง ที่เราสามารถทำบุญแผ่ส่วนบุญกุศล ไปให้กับคนที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรต่าง ๆ ได้

-รักษาวัฒนธรรม ประเพณี การใส่บาตร ถือว่าเป็นการรักษาประเพณี อันดีงามของคนไทย ที่มีมากันตั้งแต่โบร่ำโบราณ ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน และถือเป็นสิ่งหนึ่ง ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ในสายตาของชาวโลก ที่ได้พบเห็น

-เป็นการสืบทอด พระพุทธศาสนา การใส่บาตร ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธ เพราะถ้าเราไม่ใส่บาตร พระก็ไม่มีอะไรฉัน ศาสนาพุทธก็ไม่สามารถอยู่ได้ เพราะขาดองค์ประกอบหลัก การใส่บาตร ก็คือการสืบทอดพระพุทธศาสนา ที่มีมายาวนานกว่า 2000 ปี ให้คงอยู่ต่อไป เมื่อไหร่ที่คนไม่ใส่บาตร เมื่อนั้น ก็คือวันที่ศาสนาพุทธ ได้หายจากโลกนี้ไปแล้ว

-เป็นการสร้างความปรองดอง การใส่บาตร ก็คือการสร้างความสามัคคีด้วย อย่างเช่นการไปทำบุญ ที่วัดหลายๆคน ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ ให้มีความปรองดองกัน และจะอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข

ในฐานะ ที่เราเป็นชาวพุทธ ควรที่จะใส่บาตรทุกวัน หรือใส่ให้มากที่สุด เท่าที่มีโอกาสทำได้ จะเป็นการสร้างความดี ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น เป็นการสั่งสมบุญ ให้ชีวิตเรา มีแต่ความราบรื่น และเหนือสิ่งอื่นใด คือเป็นการดำรงซึ่งศาสนาพุทธ ให้อยู่คู่กับคนไทย ไปอีกนานแสนนาน

You may also like...