ศีลธรรม
Spiritual

ศีลธรรม จำเป็นอย่างไร กับมนุษย์ทุกคน

เรื่องของศีล และ ธรรม เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมา ตั้งแต่เล็กจนโต บางคนก็สามารถที่จะประพฤติตน ตามหลักของศีลธรรมได้ บางคนก็ไม่สามารถทำได้ หรือไม่สนใจที่จะทำ ยิ่งทุกวันนี้ เราจะเห็นคนทำไม่ดีเยอะ ตามข่าวต่างๆ ที่เราได้เห็น ถ้าคนมีศีลเหมือนกันทุกคน เรื่องร้ายๆ ที่เราเห็นทุกวันนี้ มันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน เพราะศีล คือสิ่งที่ดีงาม สิ่งทีจะทำให้เรา จิตใจสูงมากยิ่งขึ้น

ศีล หมายถึง สมบัติ หรือเครื่องประดับ ก็เหมือนกับเครื่องแต่งกายดีๆ ที่มีราคาแพงนั่นเอง เราอยากจะทำให้ใจของเราดูดี เราก็ต้องเอาศีล มาเป็นเครื่องประดับจิตใจของเรา  และเครื่องแต่งกายชนิดนี้ ไม่ว่าใครจะเอาไปแต่ง ก็จะสวยหล่อ ดูดี เหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ จะรวย หรือจะจน ก็ได้เหมือนกันทุกคน

และอีกหนึ่งสิ่ง ที่เราจะต้องมีประจำใจของเราทุกคน ก็คือ ธรรม เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน หรือเรื่องของจิตใจ ของเราเองก็ตาม จะทำให้เราเป็นคน ที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ

หลักธรรมมี 4 ข้อ ที่เราต้องมีประจำใจคือ

-ความจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นการพูด หรือการกระทำก็ตาม ควรจะทำด้วยความ สุจริตใจ ถ้าเรามีความจริงใจ เราก็จะเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่ว่าจะไปที่ไหนทำงานอะไรก็จะมีแต่คนรักคนชอบ อยากจะให้มาร่วมทำงานด้วย เพราะสามารถเชื่อใจได้ในทุกเรื่อง ว่าจะไม่โกง ไม่ทำเรื่องเสียหาย หรือเสียคำพูด

-การข่มใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ถ้าเรารู้จักข่มใจ ไม่ว่าจะเจออะไร จากใครที่มันไม่ดีกับเรา เราก็ต้องรู้จักข่มจิตใจของตัวเอง ไม่ให้ไปทำเรื่องร้ายๆ จะทำให้เรา เป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่น ไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จ ได้โดยง่าย

-ความอดทน ทั้งการอดทนทางกาย และการอนทนทางใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ทั้งในเรื่องของการทำงาน เรื่องของการเดินทาง ไปสู่ความสำเร็จของเรา ถ้าเรามีความอดทนที่มากพอ ก็ไม่มีอะไรในโลก ที่เราไม่สามารถทำได้ อดทนทั้งคำดูถูก ดูหมิ่น จากคนอื่น อดทนต่อการสู้ชีวิตของเรา

ไม่มีอะไรที่ได้มา โดยที่ไม่มีความอดทนมาเป็นส่วนประกอบ ถ้าเราอยากจะสำเร็จมากกว่าคนอื่น ทั้งเรื่องการทำงาน หรือเรื่องของจิตใจ เราจะต้องมีความอดทน ที่มากกว่าคนอื่นให้ได้

-เสียสละ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุด เมื่อเราอยู่ร่วมกันกับคนอื่น ในสังคม สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคอ ความเสียสละ ว่าจะเป็นการเสียสละเพื่อคนอื่น การเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง หากอะไรที่เราสามารถทำได้ เราก็ควรที่จะช่วย ยิ่งทุกวันนี้ คนมีน้ำใจหาได้ยาก เราต้องฝึกให้ตัวเอง เป็นคนที่มีความเสียสละเข้าไว้ ให้เป็นนิสัยประจำตัว

ถ้าคนใดก็ตามที่มีทั้งศีล และธรรมอย่างที่ได้กล่าวไป คนๆ นั่นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จ จะมีแต่คนรักคนชอบ จะมีชีวิตที่มีความสุข มากกว่าคนอื่น ๆ อย่างที่เทียบไม่ติดเลย

You may also like...